Testa dina kunskap om HTML

webbsidor och optimering

Hur mycket vet du om HTML?

Frågorna i detta test motsvarar kunskaperna som fordras av en programmerare HTML som har den nödvändiga nivån för att starta utbildningen av de mer komplexa språken så som PHP, Perl eller XML. Alla som blir utbildade genom våra kurser i HTML är kompetenta att svara på alla frågor korrekt och utan reflexion. Detta test tillåter inte att korrigera ett svar, så du måsta svara rätt från början.
 
Detta test är en utmaning. Du måsta fundera innan du svarar, du kan inte ändra dina svar. För att ändra ett svar, måsta du radera allt och börja om på nytt.


 
Test i utvärdering av kunskap i HTML

Är attributet width obligatorisk i taggen <IMG>?
 Nej, dess närvaro har ingen påverkan för att godkänna taggen och har ingen betydelse för sidans utseende
 Ja, det bestämmer att en sida alltid öppnas korrekt i alla webbläsare
 Ja, utan attributet width blir inte en sida godkännd av W3Cs validator
 
Taggen </BR> finns
 i standard HTML.
 i standard xhtml.
 inte alls.
 
Taggen <FONT> är
 nödvändigt för att styra designen genom Cascading Style Sheets
 obligatorisk för att godkänna koden i versionen strict av HTML 4.01
 accepterat av versionen transitional av HTML 4.01
 

Vilka av dessa koder medföljs av standardvärdena som visas automatiskt i webbläsaren?
 <A href=""><IMG border="0"></A>
 <HR width="100%">
 <H1 align="center">

När du använder koden <FONT face="serif">, är textens utseende i webbläsaren
 beroende av op systemet och skriftarterna som är installerade i datorn
 fungerar identiskt under alla os systemen
 ser i alla webbläsare identiskt ut

Taggen <LINK> används för
 att hjälpa programmeraren att hitta i koden
 att göra det enklare att strukturera webbplatsen
 att optimera webbsidor för sökmotorer

Attributet leftmargin
 eliminerar den vänstra marginalen av en sida i webbläsaren
 riskerar att förorsaka problem för webbsidans utseende i olika webbläsare
 spelar en stor roll när man använder Cascading Style Sheets

En HTML-sida som är programmerad utan CSS eller JavaScript
 visas identiskt i alla webbläsare och datorer
 visas nästan identiskt i alla webbläsare, den enda skillnaden uppträder mellan Windows och Mac
 hur den visas beror alltid på os systemet och webbläsarens konfiguration

Taggen <BLACKFACE> tillhör
 standard WebTV
 standard HTML transitional
 en gammal HTML-version

Närvaron av attributet hreflang i en av sidornas kod indikerar
 att dokumentet som är mål av denna kod är redigerat i ett annat språk än sidan med attributet hreflang
 att dokumentet som är mål av denna sida är redigerat på engelska
 att sidans kod följer en gammal version av HTML

Den gamla taggen <APPLET> byttes ut
 mot en ActionScript
 av taggen <OBJECT>
 mot en skript i PHP5

Innan du kan använda ett skriptspråk som PHP, ASP eller JSP, är det nödvändigt
 att behärska HTML
 behärska ett programmeringsspråk
 lära dig webbspråket vilket du vill behärska - det är allt

Taggen <MARQUEE> förstår
 alla webbläsare
 Mozilla Firefox
 Internet Explorer

Attributet align i koden <P> är
 endast förbjuden i standard xhtml
 alltid förbjuden
 förbjuden av versionen strict av HTML 4.01

Taggen <SELECT> tillhör tekniken
 som gör det möjligt att integrera en applet i en sida HTML
 som fungerar som en kontroll i ett formulär
 som gör det möjligt att integrera en JavaScript i en sida HTML

Om man vill vara säker på att alla texter visas i alla webbläsare med samma färger, hur många färger kan en programmerare i HTML använda som textfärg?
 216
 65.536
 16.777.216

Taggen <META> spelar en viktig roll
 och bevisar att sidan är i enlighet med den aktuella lagen
 i sökmotoroptimering av webbsidor
 om man vill validera en sidam W3Cen kräver minst tre koder <META> för varje sida

Typsnitten "arial" tillhör den generiska familjen
 sans-serif
 serif
 monospace

Finns det en skillnad mellan taggen <B> och taggen <STRONG>?
 Nej, det finns ingen skillnad: Taggen <STRONG> är en gammal beståndsdel av HTML och koden <B> är modernare
 Ja, i några webbläsare visas den texten inte på samma sätt
 Ja, men endast talstyrda webbläsare talar texten på olika sätt

Kan taggen <SPAN> påverka
 alla element av en CSS?
 en del av CSS elementen?
 samma element som taggen <DIV>?